REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego

Quick Shop – zakupy-z-dowozem-bydgoszcz.pl/

Regulamin sklepu internetowego zakupy-z-dowozem-bydgoszcz.pl prowadzonego przez firmę APP Łukasz Kosior z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Nakielska 89, 85-347 Bydgoszcz NIP: 593-24-99-911,

 

Wstęp

 1. Regulamin sklepu internetowego Quick Shop zakupy-z-dowozem-bydgoszcz.pl/ , zwany dalej “Regulaminem” określa wszelkie zasady korzystania ze modułów zamawiania w sklepie oraz dostaw zdanych
 2. Sprzedawcą w sklepie jest wyżej wymieniony podmiot. Klientem sklepu zaś może zostać każda osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo.

 

Zasady funkcjonowania i kompletowania koszyka zamówień

 1. Każdy klient może dokonać dowolnego zamówienia w sklepie o ile pozwala na to dostępność towarów.
 2. Klient składa zamówienie po założeniu konta lub bez takiej konieczności. Dane podawane w formularzu zamówienia muszą być zgodne z prawdą. Klientem sklepu może być tylko osoba pełnoletnia. Sprzedawca może ograniczyć możliwość dokonywania zakupów Klientowi, który podaje błędne dane lub łamie netykietę i/lub regulamin sklepu.
 3. Ceny podane w sklepie są cenami brutto (z podatkiem Vat). W podsumowaniu Klient widzi odpowiednie rozbite wartości zamówienia: suma zamówienia netto, suma Vat, suma brutto i koszty dostawy o ile dotyczy.
 4. Ceny podane są w PLN.
 5. Sprzedawca może zmieniać ceny w dowolny sposób.
 6. Sprzedawca ustala dolny limit zamówienia na 150 zł brutto.
 7. Składanie zamówienie polega na:
  1. dodaniu towarów do koszyka zakupowego
  2. wybranie metody płatności
  3. wybranie dzielnicy dostarczenia produktów – system tym samym naliczy odpowiednią opłatę – oraz wpisanie dokładnego adresu i danych telefonicznych
  4. finalizacji zamówienia – przedpłacenie transakcji via odpowiedni system transakcji
  5. Klient nie ma możliwości opłaty gotówką lub kartą przy odbiorze
  6. Sprzedawca poinformuje Klienta o dostarczeniu zamówienia za pomocą poczty elektronicznej
  7. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta e-maila o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 8. Klient wybiera sposób działania Sprzedającego przy braku posiadanych stanów towarowych tj. w momencie braku towaru. Sklep w takim wypadku wybiera za Klienta alternatywny produkt lub anuluje zamówienie i w ciągu 7 dni roboczych zwraca przelane środki na konto klienta.
 9. Klient może prosić o wystawienie faktury VAT
 10. Sprzedawca pokazuje przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom trzecim realizującym usługi np. płatność.

Sposoby dostarczenia

 1. Dostawy realizowane są przez Sprzedawcę na terenie Bydgoszczy i okolic według cennika:
  1. Bydgoszcz (poza dzielnicą Fordon) – 0 zł
  2. Fordon, Lisi Ogon – 10 zł
  3. Osielsko, Niemcz, Brzoza – 15 zł
 2. W zamówieniu Klient deklaruje czas dostawy. Jest on jednak wiążący dla Sprzedawcy. O zmianie terminu Klient będzie informowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Sprzedający dostarcza Klientowi listę wykazu produktów w formie papierowej. Faktura dostarczana jest drogą elektroniczną.
 4. Adres dostawy nie może być zmieniony przez Klienta.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje związane z niedostępnością Klienta w mieszkaniu w trakcie dostawy zakupów. Pod nieobecność Klienta zakupy zostaną zostawione przed drzwiami.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zakupów przez błędnie wpisany adres lub numer telefonu przez Klienta.
 7. Sprzedawca ma 2 dni robocze na skompletowanie i dostarczenie zamówienia do Klienta od momentu zawarcia umowy sprzedażowej.

 

Reklamacje

 1. Sprzedawca w zakresie reklamacji kieruje się zasadami zawartymi w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksach Cywilnych.
 2. Wady produktów i reklamację należy kierować na adres e-mail: sklep@zakupy-z-dowozem-bydgoszcz.pl
 3. Sprzedawca odnosi się do reklamacji nie później niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 4. Klient ma możliwość zapoznania się z dostarczonym Towarem przed jego odbiorem w siedzibie firmy.

Odstąpienie od umowy

 1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży, w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia towaru informując sprzedającego o tym fakcie drogą elektroniczną lub pocztową.
 2. Klient nie może odstąpić od umowy jeśli zakupił:
  1. produkty o krótkim terminie przydatności
  2. jeżeli uszkodził lub otworzył opakowanie po dostarczeniu towaru;
 3. Zwrot należności Sprzedający dokonuje w terminie 14dni od momentu deklaracji odstąpienia od umowy

 

Podsumowanie

 1. W innych sytuacjach sporów rozstrzygać będzie Sąd w mieście Bydgoszcz.